ΑΔΑ: Β41ΘΟΡ0Ρ-ΠΨ4 – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της σύμβασης παροχής υπηρεσίας μεταφοράς και ανύψωσης υλικών και εργαζομένων για την αποκατάσταση ζημιών και φθορών στις λιμενικές εγκαταστάσεις, προϋπολογισμού 3.364,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/07/2012 11:47:11

Leave Comment