ΑΔΑ: Β41ΘΟΡ0Ρ-ΠΕΝ – Θέμα: Περί της οικονομικής προσφοράς για την εκτέλεση του έργου "Επισκευή Λίθινου Τοίχου Υπήνεμου μώλου παλαιού λιμένα Μυκόνου"

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/07/2012 15:04:16

Leave Comment