ΑΔΑ: Β41ΘΟΡ0Ρ-ΛΜΘ – Θέμα: Περί της αιτήσεως για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για το έτος 2013 στην προβλητα του Πλατύ Γιαλού

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/07/2012 14:53:01

Leave Comment