ΑΔΑ: Β41ΘΟΡ0Ρ-4Β8 – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την αποκατάσταση των φωτιστικών στο μεγάλο μόλο του Παλαιού Λιμένα, προϋπολογισμού 204,44 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/07/2012 11:42:51

Leave Comment