ΑΔΑ: Β41ΩΟΡ0Ρ-ΘΙΖ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Famelis-Χριστουλης ΟΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/07/2012 14:53:28

Leave Comment