ΑΔΑ: Β41ΝΟΡ0Ρ-ΟΑΗ – Θέμα: Περί της αιτήσεως για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για το έτος 2013 στην προβλητα του Πλατύ Γιαλού

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/07/2012 08:49:43

Leave Comment