ΑΔΑ: Β41ΝΟΡ0Ρ-Κ2Λ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού προϋπολογισμού 5.051,80 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/07/2012 08:32:49

Leave Comment