ΑΔΑ: Β41ΛΟΡ0Ρ-ΑΗ9 – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας χαρτιού υγείας προϋπολογισμού 881,60 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/07/2012 14:31:27

Leave Comment