ΑΔΑ: Β41ΙΟΡ0Ρ-ΞΔ2 – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Mykonos Food ΕΠΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/07/2012 13:26:56

Leave Comment