ΑΔΑ: Β41ΙΟΡ0Ρ-Π4Β – Θέμα: Περί της αιτήσεως της κας ΞΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗΣ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση βιτρινών και ενός τραπεζιού με καρέκλες.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/07/2012 12:08:06

Leave Comment