ΑΔΑ: Β41ΙΟΡ0Ρ-6ΦΡ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας ΜΠΑΣΕΚΗ-ΤΣΑΒΑΛΙΑ ΟΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/07/2012 12:18:15

Leave Comment