ΑΔΑ: Β41ΙΟΡ0Ρ-2ΛΕ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Mykonos Food ΕΠΕ (υποκατάστημα) για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/07/2012 13:27:14

Leave Comment