ΑΔΑ: Β41ΧΟΡ0Ρ-Υ6Σ – Θέμα: Περί της επανεξέτασης της αιτήσεως της κας ΑΓΓΕΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση τουριστικών εκθετηρίων κλπ.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 31/07/2012 10:45:57

Leave Comment