ΑΔΑ: Β41ΧΟΡ0Ρ-ΛΜΩ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Famelis-Χριστουλης ΟΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 31/07/2012 10:40:29

Leave Comment