ΑΔΑ: Β417ΟΡ0Ρ-3ΣΚ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας φακέλων με προπληρωμένο τέλος προϋπολογισμού 1.092,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 04/07/2012 11:27:31

Leave Comment