ΑΔΑ: Β410ΟΡ0Ρ-4ΛΖ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Τουριστικές επιχειρήσεις ΛΗΤΩ ΕΠΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/07/2012 10:46:02

Leave Comment