ΑΔΑ: ΨΥΘΥΟΡ0Ρ-ΟΟΥ – Θέμα: Περί της «ανατροπής» ή «αποδέσμευσης» των «δεσμευμένων» πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ.Μ, οικονομικού έτους 2017

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/03/2017 13:09:13

Leave Comment

Your email address will not be published.