ΑΔΑ: ΨΥΑΚΟΡ0Ρ-5ΨΞ – Θέμα: Περί της εγκρίσεως του πρακτικού για το έργο «Αποκομιδή απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας εντός λιμενικών ζωνών της νήσου Μυκόνου».

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/06/2015 17:26:19

Leave Comment

Your email address will not be published.