ΑΔΑ: ΨΥ7ΒΟΡ0Ρ-ΕΛΛ – Θέμα: Περί της εγκρίσεως του πρακτικού για το έργο «Αποκομιδή απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας εντός λιμενικών ζωνών της νήσου Μυκόνου».

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/07/2016 14:58:50

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *