ΑΔΑ: ΨΥ37ΟΡ0Ρ-ΓΩΧ – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας για την Δημοσίευση την δημοσίευση ανακοίνωσης σε εφημερίδες, προϋπολογισμού 27,61ευρώ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/08/2015 15:05:21

Leave Comment