ΑΔΑ: ΨΞΒΠΟΡ0Ρ-ΕΦ2 – Θέμα: «Παροχή υπηρεσίας για τις εργασίες συντήρησης υδραυλικού δικτύου παλαιού και νέου λιμένα Μυκόνου, με Απ’ Ευθείας Ανάθεση, προϋπολογισμού 3.980,40 ευρώ, με απευθείας ανάθεση».

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/03/2017 15:35:27

Leave Comment