ΑΔΑ: ΨΞΑΞΟΡ0Ρ-ΟΑΣ – Θέμα: Παροχή Υπηρεσίας Συντήρησης & Επισκευής Κλιματισμού Κτιρίων Νέου Λιμένα Τούρλου, με Απ’ Ευθείας Ανάθεση, προϋπολογισμού 3.273,60 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/03/2017 12:09:50

Leave Comment