ΑΔΑ: ΨΘΡ9ΟΡ0Ρ-Τ3Ν – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας για την παροχή τεχνικού συμβούλου του Δ.Λ.Τ.Μ., λόγω έλλειψης μηχανικών για την ωρίμανση μελετών, έργων και προμηθειών – παροχή υπηρεσιών, με Απ’ Ευθείας Ανάθεσης, προϋπολογισμού 23.200,00ευρώ.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/04/2015 15:24:42

Leave Comment

Your email address will not be published.