ΑΔΑ: ΨΘΝΑΟΡ0Ρ-ΕΜΒ – Θέμα: «Έγκριση διενέργειας της προμήθειας καθιστικών πάγκων για τις λιμενικές ζώνες του Δ.Λ.Τ.Μ., προϋπολογισμού 24.552,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση».

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/11/2016 15:32:17

Leave Comment