ΑΔΑ: ΨΡΛΤΟΡ0Ρ-ΛΨ2 – Θέμα: Περί ορισμού Διοικητικών Συμβούλων & υπαλλήλων για την παραλαβή έργων & προμηθειών, για το οικονομικό έτος 2017 και συγκροτήσεως επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/01/2017 12:44:30

Leave Comment