ΑΔΑ: ΨΨΓΤΟΡ0Ρ-0Ξ5 – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας για την παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα: «Η δημιουργία της χερσαίας ζώνης λιμένα διαδικασία καθορισμού – τροποποίηση – εξομοίωση, η έννοια του κοινόχρηστου στη χερσαία ζώνη λιμένα διαχείριση – παραχωρήσεις χώρων της ζώνης λιμένα».

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 25/11/2015 15:14:44

Leave Comment

Your email address will not be published.