ΑΔΑ: ΨΓΥ9ΟΡ0Ρ-ΟΚΗ – Θέμα: Παροχή υπηρεσίας κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσης 2015, βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 315/99 και στην διεκπεραίωση κάθε είδους λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες όπως ΔΟΥ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ κλπ. για το οικονομικό έτος 2016 – 2017, προϋπολογισμού 11.000,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/01/2017 15:24:57

Leave Comment

Your email address will not be published.