ΑΔΑ: ΨΑΓΝΟΡ0Ρ-ΨΘΧ – Θέμα: Περί της παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου με εκτέλεση έργου στη Σκαγιά-Γαλούνη Πετρούλα.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/03/2017 15:31:42

Leave Comment