ΑΔΑ: Ψ7ΓΩΟΡ0Ρ-Φ95 – Θέμα: Περί της αιτήσεως του κου Τζοβελέκη Δημήτριου για της ανανέωσης της άδειας λειτουργίας της καντίνας στο Νέο Λιμένα Μυκόνου και την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 24/05/2016 12:56:41

Leave Comment