ΑΔΑ: Ψ6Ξ3ΟΡ0Ρ-8ΛΨ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του Φαρούπου Δημήτριου του Παναγιώτη για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 24/05/2016 13:03:47

Leave Comment