ΑΔΑ: Ψ645ΟΡ0Ρ-ΜΗ0 – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Κουνάνη Νικολέτα & ΣΙΑ ΟΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην παραλία Μυκόνου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 24/05/2016 13:11:33

Leave Comment