ΑΔΑ: ΩΥΦ7ΟΡ0Ρ-1ΔΘ – Θέμα: Προμήθεια ξύλινων πετασμάτων και τοποθέτηση αυτών στη χερσαία ζώνη λιμένα Μυκόνου, προϋπολογισμού 14.561,32 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/12/2016 10:14:59

Leave Comment