ΑΔΑ: ΩΥ7ΛΟΡ0Ρ-ΧΜ8 – Θέμα: Περί της εξέτασης πρακτικού και ενστάσεως επί του διαγωνισμού για το έργο «Αποκομιδή απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας εντός λιμενικών ζωνών της νήσου Μυκόνου».

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/08/2016 14:12:43

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *