ΑΔΑ: ΩΞΡ5ΟΡ0Ρ-Χ6Ψ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του Βαλάκου Ματθαίου για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον Νέο Λιμένα Μυκόνου για την τοποθέτηση του σκάφους του.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/12/2015 11:00:01

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *