ΑΔΑ: ΩΞΨΘΟΡ0Ρ-ΨΒΔ – Θέμα: Περί της έγκρισης της 1ης πιστοποίησης προς πληρωμή της μελέτης για την «Ολοκλήρωση κτιρίων και υπαίθριων χώρων του έργου Διαμόρφωση Χερσαίων Χώρων παραπλεύρως Παλαιού Λιμένα Μυκόνου».

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/05/2016 09:10:01

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *