ΑΔΑ: ΩΞΠΡΟΡ0Ρ-5Θ3 – Θέμα: Προμήθεια υλικών πόλεως και ΚΟΚ για τις λιμενικές ζώνες του Δ.Λ.Τ.Μ., προϋπολογισμού 19.499,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/12/2016 14:06:18

Leave Comment