ΑΔΑ: ΩΞΕ5ΟΡ0Ρ-ΒΒΒ – Θέμα: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας για την Δημοσίευση δύο περιλήψεων Κανονιστικών αποφάσεων Δ.Σ Δ.Λ.Τ.Μ», προϋπολογισμού 468,72 ευρώ»

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 31/05/2016 09:11:51

Leave Comment

Your email address will not be published.