ΑΔΑ: ΩΞ9ΥΟΡ0Ρ-Δ4Ψ – Θέμα: Έγκριση της Παροχή υπηρεσίας για τις εργασίες συντήρησης καθαρισμού φρεατίων δεξαμενών νέου λιμένα Μυκόνου περιοχή Τούρλου, μέσω Απ’ Ευθείας Ανάθεση, Προϋπολογισμού 3.844,00 ευρώ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 26/08/2016 11:18:30

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *