ΑΔΑ: ΩΞ4ΤΟΡ0Ρ-ΚΘΡ – Θέμα: Περί της εγκρίσεως των όρων του διαγωνισμού για την μελέτη «Προμήθεια υλικών συντήρησης μόνιμων αγκυροβολίων – ρεμέντζων Νέου Λιμένα Μυκόνου».

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/12/2016 16:54:40

Leave Comment