ΑΔΑ: ΩΒΨΙΟΡ0Ρ-06Γ – Θέμα: Περί της εγκρίσεως δέσμευσης ποσών από τον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2014 του Δ.Λ.Τ.Μ. και την απευθείας ανάθεση προμηθειών, υπηρεσιών, εργασιών κλπ.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 21/10/2014 10:01:53

Leave Comment

Your email address will not be published.