ΑΔΑ: ΩΒ43ΟΡ0Ρ-ΦΥΚ – Θέμα: Ορισμός υπαλλήλων που θα εξουσιοδοτηθούν ως χρήστες στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 31/07/2014 10:18:29

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *