ΑΔΑ: ΩΤΝΑΟΡ0Ρ-Ψ90 – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Μ. Θεοχαράκης – Ν. Σταυρακόπουλος Ο.Ε για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/12/2014 14:25:12

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *