ΑΔΑ: ΩΤΛΓΟΡ0Ρ-ΗΓΟ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του κου Βασιλείου Ευθύμιου για τη παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/06/2015 13:08:23

Leave Comment