ΑΔΑ: ΩΘΚΝΟΡ0Ρ-ΓΨΚ – Θέμα: «Προμήθεια συσσωρευτών (μπαταρίες) Η/Ζ (γεννήτριας) βρίσκονται στο μηχανοστάσιο του νέου λιμένα Τούρλου, προϋπολογισμού 322,40 ευρώ, με απευθείας ανάθεση».

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 26/01/2017 10:11:31

Leave Comment