ΑΔΑ: ΩΤ41ΟΡ0Ρ-2ΑΖ – Θέμα: Παροχή υπηρεσίας Συντήρησης & Υποστήριξης του Δικτύου Η/Υ και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου για το έτος 2016-2017, προϋπολογισμού 2.976,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/01/2017 10:25:15

Leave Comment

Your email address will not be published.