ΑΔΑ: ΩΤ3ΙΟΡ0Ρ-ΤΒΝ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας Προμήθεια υλικών πόλεως και ΚΟΚ για τις λιμενικές ζώνες του Δ.Λ.Τ.Μ. με Απ’ Ευθείας Ανάθεση, προϋπολογισμού 9.996,88 € ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 26/08/2015 14:33:47

Leave Comment

Your email address will not be published.