ΑΔΑ: ΩΣΔΧΟΡ0Ρ-5ΜΠ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας γραφικής ύλης, προϋπολογισμού 1.109,78 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/07/2016 12:48:11

Leave Comment

Your email address will not be published.