ΑΔΑ: ΩΡΥΡΟΡ0Ρ-ΜΝΙ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της κας Αγγελή Κυριακής για τη παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/06/2015 08:49:38

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *