ΑΔΑ: ΩΡ77ΟΡ0Ρ-ΓΟΧ – Θέμα: Προμήθεια συσσωρευτών (μπαταρίες) πινάκων πυρανίχνευσης που βρίσκονται στο μηχανοστάσιο του νέου λιμένα Τούρλου, με Απ’ Ευθείας Ανάθεση, προϋπολογισμού 372,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/03/2017 08:55:05

Leave Comment