ΑΔΑ: ΩΨΡΟΟΡ0Ρ-Ψ3Δ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας καθιστικών πάγκων για τις λιμενικές ζώνες του Δ.Λ.Τ.Μ. με Απ’ Ευθείας Ανάθεση, προϋπολογισμού 14.991,24ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/11/2015 09:18:52

Leave Comment